• Sứ mệnh của FT&T.,JSC là thông qua việc tối ưu hóa nguồn nhân lực để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, không ngừng sáng tạo và nỗ lực, trở thành Nhà cung cấp giải pháp, thiết bị và dịch vụ CNTT chuyên nghiệp, lấy khách hàng làm trọng tâm, đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền CNTT nước nhà.
VỊ TRÍ:
Tiếp tục duy trì vị thế là một trong những
công ty SI hàng đầu khu vực phía Nam.
MỤC TIÊU:
Không ngừng sáng tạo và nỗ lực để trở thành

 Nhà cung cấp có tầm ảnh hưởng trong khu vực.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI


TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC


JT&T.,JSC đang và sẽ trở thành Nhà cung cấp giải pháp, thiết bị và dịch vụ CNTT hàng đầu trong khu vực - nơi mà tinh thần đồng đội và giá trị con người luôn được đề cao, để mỗi thành viên đều có cơ hội thực hiện ước mơ và hoài bão cá nhân phù hợp với mục tiêu chung của tổ chức.