• ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC
SỨ MỆNH
Thông qua việc tối ưu hóa nguồn nhân lực để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, không ngừng sáng tạo và nổ lực, trở thành Nhà cung cấp giải pháp, thiết bị và dịch vụ CNTT chuyên nghiệp, lấy khách hàng làm trọng tâm, đóng góp tích cực vào sự phát triển CNTT của nước nhà.

TẦM NHÌN
Trở thành nhà cung cấp giải pháp, sản phẩm công nghệ, thiết bị và dịch vụ hàng đầu khu vực - nơi mà tinh thần đồng đội và giá trị con người luôn được đề cao, để mỗi thành viên đều có cơ hội thực hiện ước mơ và hoài bảo cá nhân phù hợp với mục tiêu chung của tổ chức.

VỊ TRÍ
Tiếp tục duy trì vị thế là một trong những Công ty SI hàng đầu khu vực phía Nam và là Nhà phân phối chính thức các sản phẩm của Taotronics, Ravpower, Eloop,...

 


 

ĐỒNG ĐỘI
Chúng tôi luôn chia sẽ khó khăn, thất bại, thuận lợi và thành công cho nhau.
Chúng tôi hổ trợ nhau để cùng phát triển.