• Với đội ngũ Chuyên gia, Kĩ sư, CBCNV đông đảo cùng với việc Tổ chức phòng, ban phụ trách một cách có hệ thống, TOPSTORE đã, đang và sẽ từng ngày nâng cao năng lực đội ngũ, để mang đến cho Quý khách hàng, đối tác những sản phẩm, dịch vụ tối ưu nhất. TOPSTORE VN

NHÂN LỰC

Ban Quản trị (Admin Dept): 3 người

Bộ phận Dự Án (Project Dept): 10 người

Bộ phận Chuyên Dụng & Truyền Hình (BP Dept): 5 người

Bộ phận Kỹ thuật (Technical Dept): 50 người

Bộ phận Kinh doanh (Sales Dept) : 20 người

Bộ phận Marketting (Marketting Dept): 6 người

Bộ phận Tài chính kế toán (Accountant Dept): 10 người

Bộ phận Hành chánh nhân sự (HR Dept): 2 người

Bộ phận kho vận (Logistics Dept): 8 người.

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TOPSTORE

FT&T có cơ cấu tổ chức linh hoạt, gọn nhẹ có chiều sau và hiệu quả. Công ty bao gồm các phòng ban chính như sau:

  • BAN GIÁM ĐỐC

Ban giám đốc có chức năng kiểm soát mọi hoạt động của công ty, đưa ra các định hướng, đường lối chung cho mọi hoạt động của công ty. Tổng Giám Đốc là người có quyền hạn cao nhất, điều hành toàn bộ mọi hoạt động của công ty.

Giám Đốc Tài Chính: Do Tổng Giám Đốc bổ nhiệm, có nhiệm vụ tư vấn cho giám đốc về phương án tài chính của công ty, trực tiếp điều hành các hoạt động của phòng kế toán và báo cáo trực tiếp cho giám đốc.

Giám Đốc Kỹ thuật: Do Tổng Giám Đốc bổ nhiệm, có nhiệm vụ tư vấn cho ban giám đốc về kỹ thuật, trực tiếp điều hành các hoạt động của phòng kỹ thuật.

Giám Đốc Kinh doanh: Do Tổng Giám Đốc bổ nhiệm, có nhiệm vụ tư vấn cho giám đốc về phương án kinh doanh, trực tiếp điều hành các hoặc động kinh doanh của công ty.

Giám Đốc Dự án: Do Tổng Giám Đốc bổ nhiệm, có nhiệm vụ tư vấn cho giám đốc về phương án kinh doanh của toàn bộ các dự án, trực tiếp điều hành các hoạt động kinh doanh dự án của công ty và báo cáo trực tiếp cho giám đốc.

Giám Đốc Phát thanh truyền hình: Do Tổng Giám Đốc ty bổ nhiệm, có nhiệm vụ tư vấn cho giám đốc về phương án kinh doanh của toàn bộ thiết bị phát thanh truyền hình, trực tiếp điều hành các hoạt động kinh doanh phát thanh truyền hình và báo cáo trực tiếp cho giám đốc.

  • PHÒNG KINH DOANH:

Phòng kinh doanh có trách nhiệm lập kế hoạch kinh doanh cho hoạt động kinh doanh ngắn, trung, dài hạn của công ty và kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch đó.

Có chức năng tìm kiếm khách hàng, đối tác, thực hiện các hoạt động kinh doanh của công ty. Thực hiện và phát triển đường lối, định hướng của ban giám đốc đề ra.

Bộ phận chăm sóc khách hàng có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chăm sóc khách hàng, cung cấp thông tin và các dịch vụ của công ty cho khách hàng. Đồng thời theo dõi những thông tin của khách hàng đã, đang và sẽ sử dụng các sản phẩm của công ty cung cấp để có kế hoạch chăm sóc và có biện pháp duy tu, bảo dưỡng nhất định.

  • PHÒNG DỰ ÁN:

Phòng dự án có trách nhiệm lập kế hoạch kinh doanh các dự án cho hoạt động kinh doanh dự án ngắn, trung, dài hạn của công ty và kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch đó.

Có chức năng tìm kiếm khách hàng, đối tác, thực hiện các hoạt động kinh doanh của công ty. Thực hiện và phát triển đường lối, định hướng của ban giám đốc đề ra.

  • PHÒNG KINH DOANH THIẾT BỊ PHÁT TRANH TRUYỀN HÌNH:

Phòng Kinh doanh thiết bị phát thanh truyền hình có trách nhiệm lập kế hoạch kinh doanh thiết bị phát thanh truyền hình cho hoạt động kinh doanh ngắn, trung, dài hạn của công ty và kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch đó.

Có chức năng tìm kiếm khách hàng, đối tác thực hiện các hoat động kinh doanh của công ty. Thực hiện và phát triển đường lối, chính sách, định hướng của ban giám đốc đề ra.

  • PHÒNG KỸ THUẬT:

Phòng Kỹ thuật có nhiệm vụ hỗ trợ ban Giám đốc về mặt kỹ thuật, chịu trách nhiệm thiết kế và lắp đặt các thiết bị tin học, các thiết bị điện, điện tử, điện lạnh, các thiết bị văn phòng, thiết bị giảng dạy và các thiết bị chuyên dụng khác….

Cung cấp cho khách hàng, đảm bảo tính hiệu quả và an toàn của toàn bộ hệ thống khi được lắp đặt.

- Thực hiện việc lắp đặt, cài đặt, bảo hành và bảo trì các thiết bị mà công ty cung cấp cho khách hàng.

- Nghiên cứu các ứng dụng và triển khai các kỹ thuật mới.

  • PHÒNG PHẦN MỀM:

Bộ phận lập trình có nhiệm vụ viết code chương trình, hoàn thiện sản phẩm theo thiết kế và phân tích hệ thống chương trình theo định hướng chung của phòng phân tích thiết kế hệ thống.

Lập trình, viết các phần mềm theo yêu cầu của khách hàng.

Bộ phận kiểm tra chương trình cũng có nhiệm vụ kiểm tra các chương trình theo yêu cầu của thiết kế hệ thống, đưa chương trình vào chạy thử nghiệm thực tế nhằm phát hiện lỗi có thể xảy ra của chương trình.

Nghiên cứu và đưa ra các phần mềm mới.

Bộ phận phân tích có nhiệm vụ phân tích, thiết kế và tích hợp các chương trình, các sản phẩm của công ty. Tích hợp hệ thống xây dựng các giải pháp cho các hệ thống phần mềm và hệ thống quản lý theo yêu cầu của khách hàng.

Nguyên cứu xây dựng và phát triển sản phẩm mới.

  • PHÒNG KẾ TOÁN:

Phòng Kế toán có nhiệm vụ thiết lập toàn bộ công tác tài chính kế toán sao cho phù hợp với đặc trưng hoạt động kinh doanh của công ty.

Có nhiệm vụ tổ chức thu thập, phân loại, xử lý, ghi chép các chứng từ vào sổ sách trong nội bộ công ty theo đúng chế độ và chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành theo những quy định của Nhà nước.

Từ đó theo dõi tình hình tài chính, báo cáo với kế toán trưởng về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.

  • PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ:

Phòng Hành chính nhân sự có nhiệm vụ quan tâm đến đời sống của các cán bộ công nhân viên trong công ty như: Tổ chức sinh nhật tháng, tổ chức các tour du lịch, sinh hoạt tập thể,… cho nhân viên. Đồng thời, chịu trách nhiệm tổ chức công việc hành chính theo đúng quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quy định khách có liên quan.

Thực hiện quản lý toàn bộ cán bộ công nhân viên trong công ty, thực hiện các nghiệm vụ như tuyển dụng nhân viên, chấm dứt hợp đồng lao động, ký kết hợp đồng lao động, bố trí nhân viên vào các vị trí công việc theo đúng năng lực và trình độ chuyên môn để quá trình sử dụng lao động đạt được hiệu quả cao nhất.

Tổ chức các lớp đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao trình độ cho đội ngũ nhân viên, tuyển dụng lao động khi các phòng ban có yêu cầu và được ban giám đốc phê duyệt.

  • PHÒNG MAKETTING KIÊM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG:

Có nhiệm vụ khai thác các sản phẩm mới phục vụ cho công việc phát triển sản phẩm mới của công ty và tim hiểu các đối thủ cạnh tranh và phản hồi từ khách hàng, quan tâm và chăm sóc đến toàn bộ khách hàng của công ty (Chất lượng sản phẩm, hậu mãi, giá cả và những vấn đề liên quan khác…)

Lên kế hoạch quảng bá tên tuổi công ty theo đường lối, chính sách, định hướng của ban giám đốc đề ra. Đồng thời theo dõi, giám sát các hoạt động quảng bá thương hiệu để đạt hiệu quả cao nhất theo kế hoạch đã đề ra.

BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG NHÂN SỰ

Với số lượng nhân sự không ngừng tăng trong những năm gần đây, FT&T.,JSC đã khẳng định sự phát triển không ngừng, tạo ra nhiều cơ hội việc làm trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và đầy sáng tạo.


ĐỘI NGŨ KỸ SƯ CHUYÊN NGHIỆP

FT&T.,JSC đang sở hữu 1 đội ngũ Chuyên gia, kĩ sư với trình độ chuyên môn cao, có nhiều năm kinh nghiệm. Sự tin tưởng của Khách hàng, đối tác thông qua những dự án đã thực hiện chính là động lực để đội ngũ chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn.

CHỨNG NHẬN FT&T.,JSC ĐẠT ĐƯỢC